Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Zboží, které  je přepravováno k reklamačnímu řízení přepravní službou nebo Českou Poštou musí splňovat následující podmínky:

  1. Balík obsahující zásilku bude řádně zabalen a to tak, aby při zpětné přepravě k reklamačnímu řízení nedošlo k poškození reklamovaného zboží.  Zásilka s viditelně poškozeným nebo deformovaným obalem, nebude přijata a bude ihned vrácena odesílateli.
  2. Zásilka bude odeslána jako doporučený dopis či balík a bude obsahovat veškeré nutné nacionále odesilatele.
  3. Zásilka odeslaná na reklamační řízení jako dobírka, nebude přijata a akceptována a bude ihned vrácena odesilateli.
  4. K zásilce musí být pro zdárné dokončení reklamačního řízení přiloženy následující dokumenty. Kopie dodacího listu, faktury či paragonu, průvodní dopis s podrobným popisem závady, případně jakým způsobem se závada projevuje.
  5. Lhůta 31 dní dle zákona určená k vyřízení reklamace se začíná počítat ode dne doručení zásilky do naší firmy. A to za předpokladu, že zásilka obsahuje potřebné doklady a splňuje všechny výše uvedené podmínky.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.  

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

  1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
  2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
  3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
  5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

Postup při reklamaci:

1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem. Zboží zašlete jako doporučený balík či dopis splňující výše popsané podmínky na naši adresu.

2. Do zásilky uveďte v průvodním dopise důvod reklamace a přiložte kopii dodacího listu, paragonu či faktury.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 31 dnů od jejího vzniku dle zákona.

Odstoupení od smlouvy:

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží a kontrole jeho stavu a kompletnosti, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou či poštovným se nevrací. Pokud bylo zboží používáno neodborným způsobem, opotřebeno nebo poškozeno, nárok na odstoupení od smlouvy zaniká. Na zboží II. jakosti se toto nevztahuje.

Tento reklamační řád byl aktualizován dne 15.8.2011

NEJNOVĚJŠÍ ZBOŽÍ

Líbí se vám styl vintage? (kameje, přívěsky, medailony, hodinky)

Ne (1 | 5%)
Přihlašte se k odběru novinek na stránkách
Nebo použijte RSS kanál
(Nejsme kamenný obchod, jedná se pouze o internetový e-shop)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one